خانه آموزش چاپ سابلیمیشن

آموزش چاپ سابلیمیشن

آموزش چاپ سابلیمیشن

آموزش چاپ سابلیمیشن

نحوه کار با دستگاه حرارتی
نحوه کار به این شکل است که طرح یا عکس مورد نظر خود را روی کاغذ سابلیمیشن با جوهر سابلیمیشن به صورت miror (آئینه) پرینت میکنید و روی سطح دلخواه با چسب نسوز ثابت میچسبانید، جسم را درون قالب پرس قرار میدهید، دستگاه با فشار و حرارتی که به جسم وارد میکند طرح پرینت شده شمارا روی جسم منتقل میکند

سپس کاغذ را از جسم جدا کرده و جسم را خنک میکنیم

حال چاپ ما انجام گرفته و یک چاپ تمام رنگی باکیفیت عالی و قابل شستشو داریم.

نحوه ی تنظیم دما و زمان دستگاه نیز به شکل زیر میباشد

نحوه تنظیم دستگاه چاپ اجسام

آموزش چاپ سابلیمیشن

لینک:نیازپرداز

, artachap, artachap.com, artachap.ir, www.artachap.com, www.artachap.ir, آرتا چاپ, آرتا چاپ پایتخت, آموزش دستگاه چاپ اجسام, آموزش دستگاه چاپ حرارتی, آموزش پرس 6 کاره, آموزش پرس 8 کاره, آموزش پرس حرارتی, آموزش پرس حرارتی photo usa, آموزش پرس سابلیمیشن, آموزش پرس چند کاره, آموزش چاپ تیشرت, آموزش چاپ حرارتی, آموزش چاپ روی لیوان, آموزش کار با پرس حرارتی, تنظیم photousa, تنظیم دستگاه پرس حرارتی, تنظیم دستگاه چاپ حرارتی, تنظیم پرس حرارتی, تنظیم پرس سابلیمیشن, دستور کار پرس سابلیمیشن, نحوه تنظیم دستگاه حرارتی, نحوه تنظیم دستگاه سابلیمیشن, نحوه تنظیم پرس حرارتی, نحوه تنظیم پرس سابلیمیشن
آموزش کار با دستگاه سابلیمیشن ,آموزش چاپ سابلیمیشن ,آموزش چاپ حرارتی ,آموزش چاپ روی اجسام ,آموزش چاپ روی اشیاء ,آموزش چاپ اجسام ,آموزش چاپ اشیاء ,آموزش چاپ روی لیوان ,آموزش چاپ تیشرت ,آموزش چاپ تی شرت ,آموزش کار با دستگاه چاپ تیشرت ,آموزش کار با دستگاه چاپ تی شرت ,آموزش کار با پرس حرارتی ,آموزش پرس حرارتی ,آموزش چاپ با دستگاه حرارتی ,آموزش دستگاه چاپ اجسام ,آموزش پرس 8 کاره ,آموزش پرس 6 کاره , آموزش دستگاه چاپ حرارتی , آموزش پرس حرارتی photo usa , نحوه کار دستگاه سابلیمیشن ، نحوه کار پرس سابلیمیشن ، نحوه کار دستگاه چاپ روی اجسام ، نحوه کار دستگاه چاپ روی اشیاء،آموزش چاپ سابلیمیشن ، چاپ سابلیمیشن چیست؟ ، آموزش چاپ سابلیمیشن تصویری، نحوه تنظیم دستگاه سابلیمیشن ، چاپ سابلیمیشن،چاپ روی اجسام ،آموزش تنظیم چاپ سابلیمیشن، آموزش و تنظیم چاپ سابلیمیشن ، نحوه آموزش چاپ سابیمیشن ، سابلیمیشن ،جوهر سابلیمیشن ، کاغذ سابلیمیشن