پا دری سابلیمیشن

پا دری سابلیمیشن

مرداد ۱, ۱۳۹۷ Arta
پرس حرارتی 60 در40

پرس حرارتی 60 در40

خرداد ۱۶, ۱۳۹۲ Arta
کلاه سابلیمیشن

کلاه سابلیمیشن

خرداد ۷, ۱۳۹۲ Arta
بشقاب سابلیمیشن

بشقاب سابلیمیشن

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۲ Arta
آموزش چاپ سابلیمیشن

آموزش چاپ سابلیمیشن

Arta
قاب عکس ام دی اف

قاب عکس ام دی اف

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۲ Arta
جوهر سابلیمیشن

جوهر سابلیمیشن

فروردین ۳۱, ۱۳۹۲ Arta
لیوان طلایی و نقره ای

لیوان طلایی و نقره ای

فروردین ۲۱, ۱۳۹۲ Arta
کاغذ سابلیمیشن

کاغذ سابلیمیشن

Arta
پرینتر اپسون p50

پرینتر اپسون p50

Arta
دستگاه سطوح صاف 40در40

دستگاه سطوح صاف 40در40

اسفند ۲۸, ۱۳۹۱ Arta
دستگاه چاپ ۶ قالبه

دستگاه چاپ ۶ قالبه

Arta