ساعت دیواری سابلیمیشن

ساعت دیواری سابلیمیشن

مرداد ۴, ۱۳۹۷ Arta
گردنبند سابلیمیشن

گردنبند سابلیمیشن

تیر ۳, ۱۳۹۷ Arta
فرش سابلیمیشن

فرش سابلیمیشن

مرداد ۱, ۱۳۹۶ Arta
بشقاب سابلیمیشن ۳D

بشقاب سابلیمیشن ۳D

تیر ۸, ۱۳۹۶ Arta
دستگاه چاپ سابلیمیشن

دستگاه چاپ سابلیمیشن

اسفند ۱۲, ۱۳۹۴ Arta
دستگاه چاپ لیوان دو قالب همزمان

دستگاه چاپ لیوان دو قالب همزمان

اسفند ۹, ۱۳۹۴ Arta
قاب عکس سرامیکی

قاب عکس سرامیکی

مهر ۴, ۱۳۹۴ Arta
دفترچه یادداشت

دفترچه یادداشت

مرداد ۱۱, ۱۳۹۴ Arta
دستگاه 8 کاره چاپ سابلیمیشن

دستگاه 8 کاره چاپ سابلیمیشن

اسفند ۲۸, ۱۳۹۱ Arta